Başkonsolosluk

KKTC İzmir Başkonsolosluğu 2003 yılından bu yana hizmet vermektedir. Şu anda Başkonsolosluğumuzda Başkonsolos ile birlikte bir Muavin Konsolos, bir Eğitim-Kültür Ataşesi, bir Mutemet ve üç mahalli personel bulunmaktadır.

KKTC İzmir Başkonsolosluğunun görevleri:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ve yurttaşların menfaatlerini korumak ve geliştirmek, yurttaşlara ve uyrukluğunu taşıyan tüzel kişilere yönelik konsolosluk işlemlerini yürütmek ve konsolosluk himayesi sağlamak;
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yasalarının gösterdiği yurttaşlık, kişi halleri, askerlik, sağlık, noterlik, öğrenci işleri ve ticari, mali ve adli konular ile ilgili işlemleri yapmak;
Yabancılara yönelik vize işlemlerini yürütmek ve vize ita etmek;
Bulundukları ülke nezdindeki siyasi, ticari, kültürel ve turistik ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak.
KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından verilecek tüm talimatları yerine getirmek.