KKTC İzmir Başkonsolosluğu 2003 yılından bu yana hizmet vermektedir. 9 Mart 2017 tarihine kadar “Konsolosluk” olarak hizmet veren misyonumuz, bu tarihten itibaren “Başkonsolosluk” olarak hizmet vermeye başlamıştır. Şu anda Başkonsolosluğumuzda Başkonsolos ile birlikte bir Muavin Konsolos, bir Eğitim-Kültür Ataşesi, bir Mutemet ve üç mahalli personel bulunmaktadır.

Konsoloslarımız/Başkonsoloslarımız:

Ahmet Havutcu                      2003-2007

Mustafa Caner Evran            2008-2009

Uğur Umar                              2010-2015

İpal Emin                                 2015-2019

KKTC İzmir Başkonsolosluğu’nun Görevleri:

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ve yurttaşların menfaatlerini korumak ve geliştirmek, yurttaşlara ve uyrukluğunu taşıyan tüzel kişilere yönelik konsolosluk işlemlerini yürütmek ve konsolosluk himayesi sağlamak;
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yasalarının gösterdiği yurttaşlık, kişi halleri, askerlik, sağlık, noterlik, öğrenci işleri ve ticari, mali ve adli konular ile ilgili işlemleri yapmak;
  • Yabancılara yönelik vize işlemlerini yürütmek ve vize ita etmek;
  • Bulundukları ülke nezdindeki siyasi, ticari, kültürel ve turistik ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak.
  • KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından verilecek tüm talimatları yerine getirmek.

Başkonsolosluk Görev Çevreleri:

İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyon il sınırları.