1- İzmir’e gelindiği zaman yapılması gereken ilk iş tedavi görecek hasta için KKTC İzmir Başkonsolosluğu’ndan “Sevk Belgesi” almaktır.
2- Alınacak olan Sevk Belgesi ile sevkin yapıldığı hastaneye başvurarak tedavi işlemlerine başlanabilir.
3- Sağlık Kurulu ile gelen hastaların sağlık kurulu karar yazısının faks ile Başkonsolosluğumuza gelmiş olması gerekmektedir. Sağlık Kurulu kararında aksi belirtilmediği taktirde verilecek sevk sadece normal oda, normal tedavi ücreti, tıbbi malzeme, ilaç v.b yi kapsar. Özel oda, öğretim görevlisi (Profesör, Doçent v.b.) muayenesi ve ameliyata girme farkını hasta kendisi karşılar.
4- Refakatçinin İzmir’deki tüm masrafları kendine aittir (konaklama, yemek, ulaşım v.b.).
5- İlaçlı stent takılması halinde stentin ücretini hasta kendisi öder ve Kıbrıs’a döndüğü zaman Sağlık Bakanlığına müracaat eder. Hastaya geri ödenip ödenmeyeceğine itiraz kurulu karar vermektedir.
6- Sağlık Kurulu ile gelen hastaların vefatı halinde cenaze işlemlerinin yapılabilmesi için Başkonsolosluğumuzun bilgilendirilmesi gerekmektedir.
7- KKTC vatandaşlarının Türkiye’de bulundukları sırada hastalanmaları halinde, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alacakları durumlarını bildirir bir rapor, bir dilekçe ve KKTC kimlik kartları ile Başkonsolosluğumuza müracaat etmeleri gerekmektedir.
8- Doktor tarafından hastamıza verilecek reçetelerdeki ilaçlar, İzmir’deki herhangi bir eczaneden temin edilebilir. Hasta ve/veya hasta refakatçisi tarafından ödenen ilaç bedeli daha sonra Başkonsolosluğumuzdan veya KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan talep edilebilir.
9- Sevk yapılan hastanenin doktoru tarafından hastamıza önerilebilecek olan tedavi için gerekli bulunan tıbbi malzeme alımları konusunda ya reçete ile Başkonsolosluğumuza gelinmeli veya telefon açılarak izlenecek yöntem hakkında Başkonsolosluğumuzdan bilgi alınmalıdır.
10- Kan talepleri için hastaneden alınacak kan talep yazısı ile Başkonsolosluğumuza başvurulması gerekmektedir.
11- Tedavinin sona erdiğine ilişkin olarak hasta için düzenlenen raporun bir sureti dosyasına konulmak üzere Başkonsolosluğumuza, aslı ise KKTC’ye dönüldüğü zaman gecikmeden Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmelidir.
12- Tüm bu işlemler sırasında hastadan ve/veya hasta refakatçisinden şüpheli bir ücret ve/veya para talebi olursa hemen Başkonsolosluğumuza bilgi verilmelidir.