1. KKTC Kimlik Kartı
  2. Tasdik edilecek belge (başvuru sırasında imzalanması gerekmektedir)
  3. Harç
Önemli Notlar:
  • Başvurular şahsen yapılmalıdır.
  • Talep edilen tüm belgelerin aslı ve 2 adet fotokopisi gerekmektedir.