1. İki adet büyük harflerle doldurulmuş başvuru formu
 2.  T.C. Nüfus Cüzdanı.
 3.  Vatandaş olanın KKTC Kimlik Kartı (TC kökenli ise Yurttaşlık Belgesi, KKTC kökenli ise Doğum Belgesi).
 4.  Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
 5.  Dört adet vesikalık fotoğraf. *
 6.  Evlilik belgesi/cüzdanı.
 7.  Birliktelik Belgesi veya Aile Beyan Formu.
 8.  Vatandaş olanın Muhaceret Dairesine hitaplı dilekçesi.
 9.  Meslek Belgesi.
 10.  Harç (Yurttaşlığa Kabul Belgesini teslim alırken tahsil edilecektir.)
 • Başvuruları Eşler birlikte yapmalıdır.
 • Talep edilen tüm belgelerin aslı ve 2 adet fotokopisi, Doğum Belgeleri ve Yurttaşlığa Kabul      Belgelerinin ise 3 adet fotokopisi gerekmektedir. 
 • Müracaat formları bilgi amaçlıdır.