1.  KKTC Kimlik Kartı ve/veya T.C. Nüfus Cüzdanı.
  2. Tasdik edilecek belge (KKTC makamlarınca düzenlenen belge KKTC Dışişleri Bakanlığı, T.C. makamlarınca düzenlenen belge  Valilik tarafından onaylanmış olmalıdır).
  3. Kurum adına yapılacak tasdiklerde kurumun irtibat bilgileri.
  4. Harç